ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Το εργοστάσιο τσιμεντοπροϊόντων Πούλια Ανδρέα Παντελή διαθέτει προκατασκευασμένα κανάλια. Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα.

Σύντομα κοντά σας…