ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Το εργοστάσιο τσιμεντοπροϊόντων Πούλια Ανδρέα Παντελή διαθέτει προκατασκευασμένα καλύμματα φρεατίων. Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα.

Τα καλύμματα φρεατίων της ομάδας Α15 που παρέχει το εργοστάσιό μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124/94 με ανεκτό φορτίο δοκιμής 1,5 τόνοι.

Καλύμματα χυτοσιδηρά 30×30

Καλύμματα χυτοσιδηρά 40×40

Καλύμματα χυτοσιδηρά 50×50

Καλύμματα χυτοσιδηρά 60×60

Καλύμματα χυτοσιδηρά 70×70

kapaki

Τα καλύμματα φρεατίων της ομάδας B125 που παρέχει το εργοστάσιό μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124/94 με ανεκτό φορτίο δοκιμής 12,5 τόνοι.

Καλύμματα χυτοσιδηρά 30×30

Καλύμματα χυτοσιδηρά 40×40

Καλύμματα χυτοσιδηρά 50×50

Καλύμματα χυτοσιδηρά 60×60

Καλύμματα χυτοσιδηρά 70×70

freatio-b125

Τα καλύμματα φρεατίων της ομάδας C250 που παρέχει το εργοστάσιό μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124/94 με ανεκτό φορτίο δοκιμής 25,0 τόνοι.

Καλύμματα χυτοσιδηρά 60×60

Καλύμματα χυτοσιδηρά 70×70

Καλύμματα χυτοσιδηρά 80×80

Καλύμματα χυτοσιδηρά 90×90

Καλύμματα χυτοσιδηρά 100×100

Σχάρες υδροσυλλογής 60×96

sxara-ydatwn
freatioc250

Τα καλύμματα φρεατίων της ομάδας D400 που παρέχει το εργοστάσιό μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124/94 με ανεκτό φορτίο δοκιμής 40,0 τόνοι.

Καλύμματα χυτοσιδηρά 70×70

Καλύμματα χυτοσιδηρά 80×80

Καλύμματα χυτοσιδηρά 90×90

Καλύμματα χυτοσιδηρά 100×100

Καλύμματα χυτοσιδηρά 110×110

Καλύμματα χυτοσιδηρά 120×120

Καλύμματα χυτοσιδηρά Φ60

Σχάρες υδροσυλλογής 60×96

sxara-ydatwn
20
d400-round