ΚΡΑΣΠΕΔΑ

Το εργοστάσιο τσιμεντοπροϊόντων Πούλια Ανδρέα Παντελή διαθέτει προκατασκευασμένα κράσπεδα. Μπορούν να κατασκευαστούν με διαφορετικές κατηγορίες σκυροδέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Τα κράσπεδα συνοδεύονται απο δήλωση επίδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1340. Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα.

Διαστάσεις 15Π x 27Υ x 100Μ

Βάρος 80kg

24 τεμ/παλέτα

8 παλέτες/φορτίο

κρασπεδα πεζοδρομιου

Διαστάσεις 20Π x 30Υ x 80Μ

Βάρος 90kg

21 τεμ/παλέτα

8 παλέτες/φορτίο

κρασπεδα πεζοδρομιου (2)
κρασπεδα 20Χ30Χ80

Διαστάσεις 7,50Π x 27Υ x 80Μ

Βάρος 30kg

30 τεμ/παλέτα

8 παλέτες/φορτίο

κρασπεδα κηπου

Διαστάσεις 10Π x 20Υ x 80Μ

Βάρος 50kg

36 τεμ/παλέτα

8 παλέτες/φορτίο

κρασπεδα 10Χ20Χ80
κρασπεδα 10Χ20Χ80 (2)