ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΑΦΡΩΝ

Το εργοστάσιο τσιμεντοπροϊόντων Πούλια Ανδρέα Παντελή διαθέτει προκατασκευασμένες πλάκες κάλυψης τάφρων με δυνατότητα επιλογής οπλισμού και κατηγορίας ποιότητας σκυροδέματος. Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα.

Διαστάσεις: 45x50x8

Βάρος: 40kg

ταφρος
πλακες καλυψης ταφρου

Διαστάσεις: 35x50x8

Βάρος: 30kg

ταφρος
πλακες καλυψης ταφρου

Διαστάσεις: 37x49x10

Βάρος: 40kg

ταφρος3
πλακες καλυψης ταφρου

Διαστάσεις: 33x49x10

Βάρος: 37kg

ταφρος2
πλακες καλυψης ταφρου