ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ

Το εργοστάσιο τσιμεντοπροϊόντων Πούλια Ανδρέα Παντελή διαθέτει προκατασκευασμένα φρεάτια αποχέτευσης και αποστράγγισης όμβριων υδάτων. Κατασκευάζονται άοπλα και οπλισμένα με δυνατότητα επιλογής οπλισμού. Υπάρχουν οπές περιμετρικά για την τοποθέτηση κλίμακας. Δυνατότητα κατασκευής ανοιγμάτων για τις συνδέσεις σωλήνων. Προμήθεια χυτοσίδηρου καλύμματος Φ60 βαρέως τύπουD400 ή C250.Δείτε αναλυτικότερα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα.

Σχήμα: Κώνος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ60/120

Μήκος: 1m

Πάχος τοιχώματος: 130mm

Βάρος: 1000kg

DSC01861

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ120

Μήκος: 1m

Πάχος τοιχώματος: 120mm

Βάρος: 1000kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ120

Μήκος: 0,80m

Πάχος τοιχώματος: 120mm

Βάρος: 800kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ120

Μήκος: 0,60m

Πάχος τοιχώματος: 120mm

Βάρος: 600kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ120

Μήκος: 0,50m

Πάχος τοιχώματος: 120mm

Βάρος: 500kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ120

Μήκος: 0,30m

Πάχος τοιχώματος: 120mm

Βάρος: 300kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ120

Μήκος: 0,25m

Πάχος τοιχώματος: 120mm

Βάρος: 250kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ140

Μήκος: 1m

Πάχος τοιχώματος: 130mm

Βάρος: 1300kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ140

Μήκος: 0,50m

Πάχος τοιχώματος: 130mm

Βάρος: 650kg

Πάχος τοιχώματος: 130mm

Βάρος: 700kg

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ60

Μήκος: 0,20-1m

Πάχος τοιχώματος: 80mm

Βάρος: 60-300kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ200

Μήκος: 1m

Πάχος τοιχώματος: 130mm

Βάρος: 1700kg

Σχήμα: Δακτύλιος

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ200

Μήκος: 0,50m

Πάχος τοιχώματος: 130mm

Βάρος: 850kg

Πάχος τοιχώματος: 130mm

Βάρος: 1200kg

Εσωτερική διάμετρος σε cm: Φ60

Μήκος: 0,20-1m

Πάχος τοιχώματος: 80mm

Βάρος: 60-300kg