ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Το εργοστάσιο τσιμεντοπροϊόντων Πούλια Ανδρέα Παντελή διαθέτει τα κατάλληλα  οικοδομικά υλικά για να πραγματοποιήσετε ολοκληρωμένα οποιαδήποτε εργασία. Δείτε αναλυτικότερα τη λίστα που ακολουθεί.

ΑΜΜΟΣ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

ΑΜΜΟΚΟΝΙΑ

ΨΗΦΙΔΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ ΜΑΥΡΟ 25kg/50kg

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ ΛΕΥΚΟ 25kg/50kg

ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙ/ΜΕΓΑΣΑΚΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΑΜΜΟΣ

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ

ΑΜΜΟΚΟΝΙΑ

ΨΗΦΙΔΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ ΛΕΥΚΟ 25kg/50kg

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ ΜΑΥΡΟ 25kg/50kg

ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙ/ΜΕΓΑΣΑΚΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ

ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ